Flutter là một khung nguồn mở của Google để xây dựng các ứng dụng đa nền tảng, được biên dịch nguyên bản, đẹp mắt từ một cơ sở mã duy nhất.

Dịch vụ của chúng tôi

Học Lập trình di động Flutter - Kỹ nguyên mới của lập trình di động

Đào tạo lập trình ứng dụng cơ bản

Đào tạo các kỹ năng cơ bản làm nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức mới, phát triển tư duy suy nghĩ. Bắt kịp được các xu thế công nghệ hiện đại ở hiện tại và trong tương lai.

Chi tiết
Đào tạo lập trình ứng dụng chuyên sâu

Đào tạo học viên và cung cấp các kiến thức chuyên sâu để xây dựng được ứng dụng hoàn chỉnh. Phát triển tư duy lập trình.

Chi tiết
Thiết kế website doanh nghiệp chuẩn SEO

Cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp, uy tín, chuẩn seo. Quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả, thông minh nhất.

Chi tiết
Thiết kế & Lập trình ứng dụng theo yêu cầu

Phân tích, thiết kế ứng dụng theo yêu cầu như: Phần mềm cấp nước, thu tiền chợ, phà...

Chi tiết

Flutter giúp quá trình phát triển ứng dụng. Xây dựng, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng di động, web, máy tính để bàn và nhúng tuyệt đẹp từ một mã nguồn duy nhất.

Mới nhất